Zagyva-túra (145Km)

Zagyva-túra (145Km)

Zagyva-túra (145Km)

Zagyva-túra (145Km)

Zagyva-túra (145Km)

Zagyva-túra (145Km)

Zagyva-túra (145Km)

Zagyva-túra (145Km)

Zagyva-túra (145Km)

A Zagyva a „Palócországnak” nevezett Nógrád megyéből ered.

Keleten a Mátra északi része határolja, nyugatról a Cserhát-hegység. Hatvantól a sebessége lassul, az Alföldön átfolyva Szolnoknál torkollik a Tiszába. A Zagyva-völgye az összekötő út az Alföld és a Felvidék között. Hatvanig a 21-es út keleti oldalán, Hatvantól Szolnokig a 32-es út keleti és nyugati oldalán kacskaringózik. Elkíséri útján a Somoskőújfalu-Hatvan, illetve Hatvan-Szolnok vasútvonal is.

Ökológiai ékszerdoboz, ahol megőrződött az ősi növény- és állatvilág. Ezen a vidéken honos a nyúl, fogoly, fácán, tőkés réce, róka, vaddisznó, őz, szarvas, de megfigyeltek már pocokra vadászó barna héját, „halászó” szürke gémet, vagy a fehér és kis kócsagot is.

Buda elfoglalása és Hatvan eleste után, a szabaddá vált Zagyva-völgye a török portyák egyik célpontja lett. Már az 1500-as évek közepére, településeit többször is felégették, némelyiket 100 évre is lakatlanná tették. Az őslakosokat az 1600-as évek utolsó évtizedeiben kezdték el visszatelepíteni, de némely helyen csak szlovák családok betelepítésével tudták újraéleszteni az életet.

A megmaradás a Zagyva-völgyében visszatérő motívum napjainkban is. Az 1800-as évek utolsó dekádjaiban már nagyüzemi módon folyt a kőszén kitermelése a Zagyva északi részén. Ennek megszűnése pedig fokozatosan a kőszénbányászatra épülő gyárakat is jogutód nélkül szüntette meg. A foglakoztatási gondok mindennapossá teszik a Zagyva-völgyében való megmaradás küzdelmét. Változást ebben a harcban, a Zagyva-völgyének 21. században létesült, modern, az ipari parkokban tevékenységüket megkezdő vállalkozások hozhatnak.

A Zagyva-völgyének egyik meghatározója a hagyományos növénytermesztés és az istállózott állattenyésztés, ami szintén megtartó erővel hat napjainkban is.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Végighaladva az 5 szakaszra osztott Zagyva-túrán, olyan, mintha Ön megismerné a Zagyva földrajzi adottságait, befolyásoló erejét – egy társadalmilag hasznos és szép, önzetlen tevékenységben. Velünk túrázván, mondhatni, hogy helyreállítja a Zagyva-völgye kínálta földrajzi adottságot, az önbecsülésére gyakorolt hatását – ezáltal helyreállíthatja a mentális szoftvert, amivel egy személy kötődhet egy helyhez. Példát ad az itt lakóknak a kitartásra, bátorítja a völgy településeit, hogy használják ki jobban földrajzi adottságukat.

A Zagyva-túra szakaszainak teljesítése sportteljesítmény is. Jobbágyitól Szolnokig, több mint 100 km hosszan, szakértelemmel gondozott töltésen gyalogolhat. Több tájvédelmi körzet és természetvédelmi terület kínálkozik útközben a feltöltődésre.

Minden szakasz teljesítését a túrafüzetben pecséttel és kitűzővel ismerjük el. Minden szakaszon tapasztalt túrázók és felnőttek oktatásában dolgozó túravezetők kísérik a túrázókat, akik fel fogják fedni a Zagyva-völgyének színes gazdagságát, értékeit. Egészségügyi munkatársunk őrködni fog afelett, hogy ereje teljében tudja a szakaszokat teljesíteni. Népi muzsikusok gondoskodnak az induló stációnál, hogy fülbemászó dallamaikkal a lépések ritmusát biztosítsák! Időközönként találkozni fog frissülést kínáló munkatársainkkal. Biztonságban túrázhat!

Mindezeken felül, az 5 szakaszt teljesítő résztvevőinket értékes ajándékkal jutalmazzuk kalandjaik végén!

 

Kellemes időtöltést, jó túrázást kívánnak: A Szervezők

Zagyva-túra 1. szakasz:
Salgótarján – Pásztó

Kicsomagoljuk az egyik honfoglaló törzs örökségünket.

Nógrád megye székhelye, a Tarján patak és a Zagyva vízgyűjtőjének völgyében fekszik, lakosai határvédelemre települtek ide. A ’Tarján’ szó a honfoglaló magyar törzsek egyikének neve, jelentése fejedelem, alkirály. Körzete forrásokban gazdag, közelében ered a Zagyva…

Zagyva-túra 2. szakasz:
Pásztó – Hatvan

Kicsomagoljuk az egyik királyi birtokunkat

Pásztó az évszázadok során kereskedelemmel foglakozó városként vált ismertté. Vulkanikus talaja, a jó domborzati viszonyok között, a szőlőművelés egyik központjává tette, mint ahogy a Zagyva-völgyének északi részét is. Termálvize kellemes fürdőzésre nyújt lehetőséget…

Zagyva-túra 3. szakasz:
Hatvan – Jászberény

Egy lakosok nélküli lebombázott város újraéled

Hatvan – valószínű, hogy betelepített besenyőktől kapta nevét. Szkíta, kelta, roxolán, szarmata, avar és honfoglaló magyar leleteket is találtak a településen. Szerzetesek csapolták le a környékbeli mocsarakat, ezután honosodik meg a korszerű földművelés…

Zagyva-túra 4. szakasz:
Jászberény – Újszász

Felfedezzük a Jászok gazdasági, szellemi, kulturális és vallási központját

Jászberény a Jászság fővárosa, Budapesttől 79 kilométerre helyezkedik el. Kelták, szarmaták és avarok lakták az őskorban. A település a tatárjárás idején elpusztult, később a betelepített jászok gazdasági, szellemi és vallási központja…

Zagyva-túra 5. szakasz:
Újszász – Szolnok

A vidék, ahol Vörösmarty menedéket kapott

Újszász neve valószínűleg a tatárjárást követő német betelepítettek nevére utal, később kerülnek majd ide a jászok. A török időkben a község a budai szandzsákhoz tartozott, ebben az időszakban vált lakatlanná. Ezután uradalmi, gazdasági központok jönnek létre területén…